Thomas Nyström

Specialområden

Kontakt

Civilingenjörsexamen i kemiteknik.

Certifierad miljörevisor.

Lång erfarenhet från miljötekniskt konsultarbete inom privat näringsliv.

Specialistområden är miljö- och energiledning, revison, verifiering av utsläppsrätter och klimatfrågor.


Thomas arbetar som revisionsledare vid certifiering enligt ISO 14001 och ISO 50001 samt med verifiering av koldioxidemissioner enligt SFS 2004:1199 Lag om handel med utsläppsrätter.

Mobil:

0708-50 65 57

 

E-post:

Klicka här