Miljöledning

Exempel på företag vi har arbetat med miljöledningsfrågor för är:

Vi hjälper er med strategiska miljöfrågor samt råd och stöd vid utveckling och införande av miljöledningssystem. Vi har också bred erfarenhet och verktyg för att hjälpa till att utveckla de delar som behövs i ett effektivt ledningssystem. Detta inkluderar ledningsseminarier och olika miljöutbildningar men också tjänster som lagbevakning och revisioner.

Gunnebo Industrier AB

Miljöutredningar vid några av företagets anläggningar, hjälp med utformning av ledningssystemets struktur, formulering av rutiner, genomförande av revisioner samt utbildning av personalen.

 

Flextronics AB

Miljöutredning vid några av företagets anläggningar följdes av hjälp med utformning av ledningssystemets struktur, formulering av rutiner, genomförande av revisioner samt utbildning av personalen.

Linde Material Handling AB

Miljöutredning för verksamheten samt hjälp med utformning av ledningssystemet, genomförande av revisioner samt utbildning av personalen

 

Platzer Fastigheter AB
Miljöutredning för verksamheten samt hjälp med utformning av ledningssystemet, genomförande av revisioner samt utbildning av personalen