Tillämpad miljölagstiftning

Exempel på företag vi har arbetat med ”Tillämpad miljölagstiftning” för är:

Vid uppförande av nya verksamheter eller förändringar i befintlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken bistår vi med hjälp och stöd under hela prövningsprocessen. Vi upprättar miljökonsekvensbeskrivningar samt underlag för tillståndprövning.

 

Vi planerar och kan även genomföra egenkontroll samt ger råd i olika miljöfrågor.

 

Om ni behöver kontroll på den miljölagstiftning som berör er verksamhet kan vi bistå med skräddarsydd laglista och hjälpa till att tolka de lagar som berör er verksamhet. Självklart ser vi också till att laglistan uppdateras i takt med förändrad lagstiftning.

Renova AB

Miljökonsekvensbeskrivning för utökad förbränning vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

 

Akzo Nobel AB

Miljökonsekvensbeskrivning gällande ökad produktion vid företagets anläggning i Stenungsund.

 

Outokumpu Stainless AB, Avesta Works

Miljökonsekvensbeskrivningar för ökad produktion vid företagets anläggningar i Avesta.

Göteborg Energi AB

Miljökonsekvensbeskrivning för GoBiGas I. Miljökonsekvensbeskrivning för en planerad vindkraftpark på Fladen.
Miljökonsekvensbeskrivning för Rosenlundsverket.

 

Jönköping Energi AB

Miljökonsekvensbeskrivning för Avfallskraftvärmeverket Torsvik.
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för Kraftvärmeverket Munksjö.

 

Klädesholmen Seafood AB

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för utökad livsmedelsproduktion.