Klimatarbete

4 Steg

Exempel på företag vi har arbetat med Klimatarbete för är:

Vi kan vara ditt bollplank eller partner i klimatarbetet både vad gäller det praktiska klimatarbetet och kommunikation. Vill ni skapa en ”koldioxidneutral” verksamhet kan vi hjälpa er genom hela processen.
Ofta arbetar vi i flera steg i denna typ av uppdrag, vilket ger er flexibilitet och möjlighet att välja vad som är lämpligt för era behov. Vill man sedan gå vidare är de första stegen redan avklarade på ett strukturerat sätt.

Steg1

Framtagande av en policy –affärsidé kopplat till klimatarbetet ”Vad vill vi” samt fastställande av ramar för klimatarbetet ”Vad ska ingå”.

 

Steg 2 

Kartläggning av er utsläppssituationen och verksamhetens klimatpåverkan.

 

Steg 3

Framtagande av mål och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan från verksamheten. Vid behov upprättas också rutiner för att arbeta på ett mer strukturerat sätt med funktioner som kan påverka klimatpåverkan.

 

Steg 4

Koldioxid som inte kan reduceras i den egna verksamheten kan kompenseras genom minskade utsläpp på annat håll t.ex. genom köp av utsläppsrätter i EUs handelssystem (EUA) eller av FN godkännda utsläppsminskningar i utvecklingsländer (CDM).

Gunnebo Industrier AB

 

Getinge AB

 

Platzer Fastigheter AB
Platzer fastigheter har kartlagt energianvändningen i respektive fastighet och tagit fram mål för att minska denna. Bland annat arbetar man aktivt med Green Building. Platzer köper också miljömärkt fjärrvärme och el till sina fastigheter. För de utsläpp som återstår har Platzer valt att köpa utsläppsrätter. Velander & Cliffordson Miljöteknik AB har varit bollplank genom hela procesen.