ISO 14001, ISO 50001 samt EUEts

Uppdragen görs på företag inom flera olika branscher bland annat:

Vi har under många år arbetat som underkonsulter till LRQA Sverige AB. För LRQA arbetar vi som revisonsledare och revisorer vid certifieringar av ledningssystem för miljö (ISO 14001:2004) och energi (ISO 50001:2011 och EN 16001:2009). Vidare genomför vi verifieringar av utsläppsrapporter inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EUEts).
  • Stålindustri
  • Energiföretag
  • Bilindustri,
  • Verkstadsindustri,
  • Livsmedelindustri,
  • Förpackningsindustri,
  • Kemiindustri,
  • Läkemedelsindustri, och
  • Tjänsteföretag

LRQA Sverige AB

Göteborgsvägen 74

Box 2107, 433 02 Sävedalen
T +46 (0)31 262180