Miljörevision

Miljörevisoner är ett av våra starkaste verksamhetsområden och vi har en lång och bred erfarenhet från olika varianter av miljörevision.

 

Interna miljörevisioner (förstapartsrevisioner)

För mindre bolag som saknar egen kompetens och koncerner som saknar egna resurser genomför vi interna revisioner av företagens ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö och även kvalitet.


Externa revisioner (andrapartsrevisioner)
Inom miljö utför vi andrapartsrevisioner om ditt företag vill ha en miljörevision hos en leverantör.

Certifieringsrevisioner (tredjepartsrevisioner)
Vi arbetar sedan flera år som underkonsulter till LRQA med certifieringsrevisioner, se separat produktblad (länk).


Förvärvsrevisioner (Environmental Due Diligence)
I samband med köp eller försäljning av företag och/eller fastigheter genomför vi förvärvsrevisioner med avseende på miljöfrågor. Vi samarbetar vid behov med en internationell konsultfirma med verksamhet över hela världen, se separat produktblad (länk).

Exempel på företag där vi genomfört interna miljörevisioner är:

  • Göteborg Energi
  • Flextronics
  • Trafikverket
  • Platzer Fastigheter AB
  • Lantmännen Aspen Petroleum