Miljöstöd - Stora anläggningsprojekt

Exempel på uppdrag:

Vi har under en lägre tid för Vägverkets/Trafikverkets räkning medverkat i hanteringen av miljöfrågor i stora anläggningsprojekt i storstadsmiljö. Arbetet har bedrivits både genom extern rådgivning och genom medverkan i projekten. Exempel på uppgifter:

Götaleden

Tillståndsansökan och MKB för massupplag vid Vädermotet, utredningar om ventilationstorn, externt miljöstöd till projektorganisationen, handläggning av miljöfrågor i projektet.

 

Partihallsförbindelsen

Miljösamordning, upprättande av kontrollprogram, handläggning av miljöfrågor i projektet.

Marieholmsförbindelsen

Samordning av tillståndsprövning, medverkan i planering, upprättande av kontrollprogram, handläggning av miljöfrågor i projektet.

 

I samtliga uppdrag har hanteringen av förorenad mark varit av central betydelse.